websites.3.newsList.textImageAlt
Výlety, školní akce, pozvánky a jiné zajímavosti o gymnáziu Duhovka najdete v novinkách.
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří v našem osmiletém česko-anglickém montessori Gymnáziu Duhovka, který proběhne 16. února 2023.
Během pátku 4. 11. 2022 jsme si užili dopolední i odpolední haloweenské aktivity pořádané Parlamentem a studenty oktávy pro spolužáky od primy po oktávu.
Tradiční výjezd nižšího gymnázia doplněný o skvělé pomocníky z české septimy, tentokrát na 2. a 3. velké Montessori téma "The coming of life and humans".
Odpoledne 27. 6. 2019 se žáci obou sekund spolu s rodiči a třídními učiteli M. Coufalovou a D. Venclíkem, oblečeni do kostýmů podle různých svátků, připravili tematické stánky, přičemž přiblížili návštěvníkům kulturní odlišnosti v oslavách svátků v různých zemích.
Ve dnech 17.6. a 19.6. 2019 se žáci ročníku sekunda a tercie (skupiny A a B) v předmětu Zeměpis s paní učitelkou Radkou Nedbalovou zažili netradiční projektovou výuku v terénu zaměřenou na podporu místně zakotveného učení, posilování vztahu k místu, kde bydlíme a kde se vzděláváme.
Projektovému vyučování pod názvem Cestovní veletrh předcházela důkladná příprava žáků ročníku tercie v předmětu Zeměpis s paní učitelkou Radkou Nedbalovou. Především se jednalo o spolupráci v malých skupinkách v rámci hodin, projednání nápadů, diskuzi a zpracování prezentace.