resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png resizer-2x1.png
resizer-1x2.png

Novinky

Jsme IB world school!

S radostí oznamujeme, že jsme se po úspěšné verifikaci zařadili do sítě IB world schools a můžeme nabízet v septimě a oktávě IB Diploma Programme zakončený mezinárodní maturitní zkouškou!

ib_logo.png

 

 

Evropské projekty

V období od 8/2018 - 7/2020 realizujeme na škole 

evropský projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

finančně podpořený ve výzvě 28 Operačního programu Praha pól růstu. 

 

logolink-op-ppr.jpg

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu,

výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

Všem, kteří složili přijímací zkoušku úspěšně, gratulujeme! 

 

Vnitroblok

Projekt Vnitroblok vznikl společným zájmem studentů, rodičů a pedagogického sboru naší školy. Cílem projektu je využít prostor, který se nachází v areálu školy. Prostor, kde se budeme moci scházet, učit se, odpočívat a tvořit... 

18n24_gymnazium_duhovka_-_pohlad_1.jpg

resizer-2x1.png resizer-2x1.png

Filosofie Duhovky

Věříme, že v každém člověku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.

Každý má šanci najít v sobě vše, co potřebuje rozvinout. Pomůžeme mu to najít způsobem, který mu vyhovuje.

Podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe a své schopnosti u dětí, učitelů i ostatních spolupracovníků.

Učíme tak, aby člověk mohl vždy navázat na to, co již umí, a jeho schopnosti a dovednosti se stále rozvíjely.

Hodnotíme vždy pouze konkrétní chování, nikoli člověka jako takového.

Vytváříme takové prostředí, aby děti, rodiče i učitelé chtěli a mohli sdělovat vše, co potřebují.

Všemi prostředky podporujeme chuť dětí i dospělých se trvale učit a poznávat svět kolem sebe i v sobě.

Roli pedagoga chápeme jako roli průvodce. Pomáhá najít cíle, cestu a radost z poznávání.

Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás.

Ideálem učení pro nás nejsou jen vědomosti, ale především schopnost se sám učit a mít z toho radost.

Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě.

Rozvíjíme schopnost spolupracovat s druhými na dosahování společných cílů, ale i schopnost se prosadit.

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.

Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.

resizer-2x1.png resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Gymnázium Duhovka s.r.o. je soukromé osmileté česko-anglické gymnázium, které ve výuce uplatňuje principy pedagogiky Marie Montessori, a spadá do uceleného vzdělávacího systému Duhovka.

Vítejte na našich stránkách!

resizer-1x1.png
17
Říjen
resizer-2x2.png
resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Spolek pro Duhovku

vznikl na podporu komplexního, multikulturního a sociálně různorodého prostředí a práce s dětmi, učiteli a vychovateli.

Zapojte se i vy!

resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Montessori principy a projektová výuka

resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Pro zájemce o studium

Máte zájem o studium na našem gymnáziu? Informace o přijímání studentů pro školní rok 2018/2019.

resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Výuka angličtiny

Vysoký počet hodin angličtiny týdně, studentům k dispozici anglický asistent, vybrané předměty v angličtině (např. estetická výchova, zeměpis, dějepis aj.).

resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Časté dotazy (FAQ)

Máte otázku, na kterou byste se chtěli zeptat? Rádi Vám odpovíme.

resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Tým

resizer-1x1.png resizer-1x1.png

Facebook

Na našich facebookových stránkách se můžete dozvědět o akcích a životě školy a současně se s námi podělit o vaše názory či nápady. 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png