Projekt Podpora žáků s OMJ na Gymnáziu Duhovka s.r.o.


Registrační číslo:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001673

V období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 realizuje Gymnázium Duhovka evropský projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ), finančně podpořený ve výzvě 54 operačního programu Praha - pól růstu (OP PPR). Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů.