Způsob výuky a školní život vychází z principů montessori pedagogiky a hodnot naší školy. Studenti pro svůj svobodný a všestranný rozvoj potřebují stabilní přátelské prostředí, které jim to umožní. Do školního života studentů vstupuje bezpočet poznatků, lidí a vztahů, které společně s jejich osobností a sociálním zázemím formují jejich budoucnost. My jim dáváme pevný základ, pro to, aby našli svou cestu a byli v životě spokojení.