Vhodné kurzy byly vybírány dle obsahu, intenzity a praktického zaměření vzdělávání, podle kvality a zkušeností lektorů, použití moderních metod a možnosti následných konzultací a kontaktů na metodiky. Kromě metodiky CLIL, metod projektového vyučování a kooperativního učení si učitelé procvičili jazykové dovednosti, zúčastnili se tréninku v použití vhodných metod, moderních technologií, plánování hodin, vyrábění vlastních pomůcek do hodin a v nácviku použití specifické slovní zásoby.

Účastníci mobilit prostřednictvím nabytých kompetencí přispívají ve škole k rozvoji bilingvní výuky ve většině oblastí a pomáhají rozvíjet koncept systematického zavádění předmětů vyučovaných v AJ. Všichni učitelé navázali kontakty s kolegy z dalších evropských zemí, aby je mohli využít pro své studenty v návazných společných mezinárodních projektech a aby mohli podpořit výchovu žáků k multikulturalitě a k evropanství.

Účast na mobilitách pomohla stabilizovat tým pedagogů školy. Stabilní tým lépe a efektivněji uskutečňuje rozvoj programu montessori a IB Diploma a propojuje tyto koncepty s dosavadním ŠVP. Navíc někteří pracovníci získají cenné praktické zkušenosti přímo v prostředí úspěšných evropských škol, které uplatní ve vývoji jedinečného programu gymnázia založeného na principech pedagogiky montessori a v procesu interního vzdělávání pro ostatní pedagogy školy.

Ellina Horalíková, koordinátorka projektu