NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI A PODPORA VYBAVENÍ ŠKOL DIGITÁLNÍMI UČEBNÍMI POMŮCKAMI PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO ZŠ, SŠ A KON PRO ROK 2023