Projekt Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem na Gymnáziu Duhovka s.r.o.


Registrační číslo projektu:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000827

V období od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2020 realizovalo Gymnázium Duhovka evropský projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem (Žáci s OMJ), finančně podpořený ve výzvě 28 Operačního programu Praha pól růstu.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů.

Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Praha můžeme spolufinancovat pozici dvojjazyčného asistenta, doučování, odborná setkání pro rodiče, komunitní setkání a některé činnosti projektového vyučování. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu inkluzivního prostředí školy, aby se tu všichni mohli cítit dobře.