Plán ERASMUS Gymnázia Duhovka

Chceme naplnit 6 cílů:

  • Zvýšení úrovně anglického jazyka u všech zaměstnanců školy (mobility na kurzy AJ do zahraničí od úrovně B1)
  • Rozvoj jazykových, metodických a didaktických kompetencí u učitelů cizích jazyků (mobility pro české učitele AJ, Nj, Šj)
  • Rozvoj profesních kompetencí učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím mobilit (kurzy, workshopy, job shadowing)
  • Rozvoj klíčových kompetencí učitelů IB programu prostřednictvím mobilit (job shadowing, kurzy, workshopy)
  • Nastavení systémové spolupráce se školami montessori z programových zemí (job shadowing, konference, networking)
  • Rozvoj metody projektového vyučování a kooperativního učení formou spolupráce se školami z programových zemí (výjezdy skupin studentů v rámci menších celoročních projektů - jen ve spolupráci se školou v zahraničí)

Priority (standardy kvality), které musíme dodržet:

  • Inkluze a rozmanitost
  • Environmentální udržitelnost a odpovědnost
  • Digitální vzdělávání (virtuální spolupráce, virtuální mobility a kombinované mobility)
  • Aktivní zapojení do sítí organizací programu Erasmus+

Budeme se těšit na každoroční výjezdy zaměstnanců a studentů do zahraničí na zkušenou a za vzděláváním!

Ellina Horalíková, koordinátorka projektu