Komunitní setkání žáků, rodičů a přátel školy – Zahradní slavnost 2019


Odpoledne 27. 6. 2019 se žáci obou sekund spolu s rodiči a třídními učiteli M. Coufalovou a D. Venclíkem, oblečeni do kostýmů podle různých svátků, připravili tematické stánky, přičemž přiblížili návštěvníkům kulturní odlišnosti v oslavách svátků v různých zemích (St. Patrick Day, Oktoberfest, Halloween, Sv. Valentýn, Velikonoce) a nabízeli dobroty spojené s ročními obdobími. Forma setkání ve zvelebeném vnitrobloku školy tentokrát připomínala letní happening. Pomocí zahradního architekta K. Lefflera a jeho týmu zahradníků se podařilo zapojit všechny účastníky i do společného vysazování rostlin do připravených záhonů za zpěvu tři školních hudebních skupin (dvě učitelské a jedna studentská).

Akce se tak pro všechny stala nezapomenutelným zážitkem. Zpívalo a mluvilo se jak v češtině, tak v angličtině. Na podiu pod stromy zněly v obou jazycích projevy, zajímavosti, poděkování. Setkání připomínající letní festival proběhlo v duchu filozofie školy, kdy se každý mohl cítit přijat mezi ostatní bez ohledu na to, jak vypadá, odkud pochází nebo jakým jazykem mluví.