Sociální stipendium

Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte kancelář školy: info@duhovkagymnazium.cz.