Projektová výuka: Cestovní veletrh

Projektovému vyučování pod názvem Cestovní veletrh předcházela důkladná příprava žáků ročníku tercie v předmětu Zeměpis s paní učitelkou Radkou Nedbalovou. Především se jednalo o spolupráci v malých skupinkách v rámci hodin, projednání nápadů, diskuze zaměřené na volbu atraktivního místa v ČR pro zájezd, vyhledávání materiálů, zajištění praktických detailů, zpracování prezentace, výrobu letáčků pro návštěvníky „Cestovního veletrhu“. Žáci pracovali podle principu pedagogiky montessori a kooperativního učení v menších skupinkách.

Studenti realizovali projektové odpoledne „Cestovní veletrh“ dne 12. 6. 2019, kdy na samostatně připravených stanovištích nabízeli žáci návštěvníkům veletrhu (rodiče žáků, další spolužáci, žáci z jiných tříd a učitele) své vlastní zájezdy na různé zajímavé destinace v ČR. Návštěvníci veletrhu hodnotili jejich nabídku, materiály a formu prezentace podle předem stanovených pravidel, které dostali na stanovištích. Každý návštěvník dostal 2 lístečky, které odevzdal skupince, jejíž zájezd se mu líbil nejvíce. Zájezd, který dostal nejvíce lístečku, uskutečnili terciáni v rámci červnových výjezdů.