Projektová výuka: Orientace s mapou po Praze

Ve dnech 17.6. a 19.6. 2019 se žáci ročníku sekunda a tercie (skupiny A a B) v předmětu Zeměpis s paní učitelkou Radkou Nedbalovou zažili netradiční projektovou výuku v terénu zaměřenou na podporu místně zakotveného učení, posilování vztahu k místu, kde bydlíme a kde se vzděláváme. Žáci vyrazili na místa jako Národní muzeum, Karolinum, Obecní dům, Národní galerie atd. Zadání bylo naplánováno tak, aby mohli žáci pracovat v terénu sami, bez pomoci a zásahu dospělých, aby v poměrně krátkém čase zažili a vnímali úskalí společného samostatného cestování veřejnou dopravou, dohodli se na volbě nejkratší / nejrychlejší /nejpohodlnější cesty, použili vhodné prostředky pro orientaci (např. mapa, GPS), získali informace o hledaném objektu přímo v terénu (pamětní deska, letáčky, atd.), udělali si poznámky, vyplnili pracovní listy, splnili úkoly a vrátili se do školy včas, kde informovali ostatní o svých poznatcích a sdíleli své emoce, dojmy a zkušenosti.