Výsledky přijímacího řízení…

Děkujeme všem…

číst dál

Osmileté česko-anglické gymnázium v Praze

Gymnázium Duhovka je soukromé česko-anglické gymnázium na Praze 7, které nabízí osmileté prezenční a čtyřleté distanční studium. Při výuce využívá principy montessori pedagogiky a staví na respektu, spolupráci a tvořivosti. Propojuje předměty i ročníky pomocí prakticky zaměřených projektů. Tým česky a anglicky mluvících učitelů vede studenty k samostatnosti a osobní zodpovědnosti.

Učíme studenty přemýšlet v souvislostech a pomáháme jim poznat a rozvíjet jejich silné stránky. Věříme, že nejlépe připravíme studenty na budoucnost tak, že podnítíme jejich celoživotní zájem se vzdělávat a pracovat na sobě. Setkávají se u nás s přátelským, pozitivním a otevřeným přístupem. Lekce jsou rozdělené do tří fází - seznámení se s teorií, praktická aplikace získaných informací a obhajoba a prezentace vlastních závěrů.

Chceme, aby byli naši studenti v budoucnu spokojení sami se sebou, byli připraveni na změny a věděli si v životě rady. Studium je zakončené mezinárodně uznávanou IB maturitou či českou maturitou podle volby studenta.

Jak pracujeme

websites.3.homepage.aboutUs.1.imageAlt

Principy výuky

Gymnázium Duhovka nabízí svým studentům kvalitní studijní program v prostředí, které podporuje spolupráci, tvořivost a hledání vnitřní motivace. Pedagogové jsou odborníci s dlouholetou praxí, kteří jsou otevření studentům a jejich zájmům. Vytváříme pro studenty přátelský a inspirativní prostor pro rozvoj jejich dovedností a schopností.
websites.3.homepage.aboutUs.2.imageAlt

Výuka v angličtině

Při výuce angličtiny stavíme na českém učebním plánu pro gymnázia a literárních textech odpovídajících věku studentů. V posledních dvou ročnících se studenti připravují na mezinárodně uznávanou IB maturitu. Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Angličtinu využívají studenti jako komunikační nástroj se svými učiteli i spolužáky.
websites.3.homepage.aboutUs.3.imageAlt

IB Program

Gymnázium Duhovka je IB školou (IB World School) a nabízí akademický program The Diploma Programme (DP). S ostatními světovými IB školami sdílí také naše škola společnou filozofii - závazek k vysoce kvalitnímu, náročnému a mezinárodnímu vzdělání, které považujeme za důležité pro naše studenty.

Naše programy

Osmileté gymnázium

websites.3.homepagehow.ourPrograms.fistLevel.ImageAlt
Osmiletý program pro děti od 11 do 19 let je inspirován vzdělávací metodou montessori a ve výuce využívá možnost volby studentů, práci ve věkově smíšených skupinách a propojování předmětů v praktických projektech. Studenti absolvují předměty v češtině i v angličtině s rodilými mluvčími, považují angličtinu za přirozený komunikační nástroj.

Čtyřleté distanční studium

Program umožňující studovat dálkově v osmi výukových blocích kombinovaných s domácí prací je ideální k doplnění středoškolského vzdělání. Program počítá s individuálním tempem studentů, které učitelé doprovází formou konzultací. Je zakončen českou maturitou, u které jsou studenti distančního oboru velmi úspěšní a mnozí z nich pokračují studiem na vysoké škole.

Gymnázium pro budoucnost

 • Předměty v angličtině s anglickými rodilými mluvčími
 • Odborníci na montessori pedagogiku
 • Třífázová výuka probouzející hlubší zájem studentů
 • Věková i předmětová integrace
 • Partnerský přístup ke studentům i rodičům
 • Připravené studijní prostředí a study guides
 • Možnost volby jako základní princip
 • Přátelské a respektující prostředí
 • Systém pastoral care
 • Tvořivé činnosti a manuální práce
 • Mikroekonomické projekty
 • Podpora dobrovolnických a ekologických projektů
 • Výběr mezi českou a mezinárodně uznávanou IB maturitou

Mise školy

websites.3.homepage.schoolMission.imageAlt
"Pomáháme našim studentům objevovat a rozvíjet jejich zjevná i skrytá nadání. Podporujeme jejich sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti. Naším cílem je, aby absolventi Duhovky byli vyrovnané osobnosti, které si nesou celoživotní lásku ke vzdělání, orientují se v měnícím se světě, jsou připraveny čelit výzvám a touží budovat lepší svět."

Aktuálně z gymnázia

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, výsledky přijímacího řízení naleznete na této podstraně.