Projekt Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka

V období 1.7. - 31. 12. 2019 realizuje Gymnázium Duhovka evropský projekt zaměřený na modernizaci výuky jazyků a přírodovědných předmětů finančně podpořený ve výzvě 37 Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR). Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Praha můžeme spolufinancovat rekonstrukci bývalé IT učebny na novou moderní multimediální laboratoř pro výuku cizích jazyků a dalších předmětů a vybavit přírodovědné laboratoře novými pomůckami pro měření a experimenty.

Multimediální učebna

Nově vzniklá multimediální učebna primárně pro výuku cizích jazyků a dalších předmětů je vybavená technologickým řešením s maximálním důrazem na kvalitu moderní výuky včetně spolupráce učitele se studenty. V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku jako dodavatel technologií a softwaru byla na základě přísných kritérií zvolená pražská firma AV Media a.s.