Tradiční výjezd nižšího gymnázia doplněný o skvělé pomocníky z české septimy, tentokrát na 2. a 3. velké Montessori téma "The coming of life and humans".