Čtyřleté distanční studium

Čtyřleté distanční studium

Gymnázium Duhovka nabízí ve svém studijním programu kromě denního osmiletého programu také čtyřleté distanční studium zakončené maturitní zkouškou.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Gymnázium Duhovka s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělání v oboru 79-41-K/41 (1. ročník DS).

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024/25

Pro koho je studium určené

 • Pro studenty preferující domácí vzdělávání
 • Pro studenty, kteří nezvládají z různých důvodů denní studium - z pracovních, sportovních, zdravotních důvod atp.
 • Pro studenty, kteří si chtějí doplnit (české) středoškolské vzdělání s maturitou

Proč studovat s námi?

 • Respektování individuálního tempa studia v rámci ročníku
 • Individuální přístup doplněn podporou učitelů prostřednictvím konzultací
 • Vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na VŠ

Organizace studia

 • 16 výukových dní resp. 8 výukových soustředění za školní rok (zpravidla pátky a soboty)
 • Ke každému předmětu dle učebního plánu absolvuje student ústní zkoušku, písemnou zkoušku a vypracovává zadání k průběžné samostatné práci.
 • Informace k jednotlivým předmětům ve virtuálních učebnách Google Classroom.
 • Termíny výukových soustředění, kontakty na vyučující a studijní materiály (tématické plány předmětů, maturitní okruhy atd.) najdete zde.

Přihlašování na zkoušky probíhá v prostředí Moje zóna.

Učební plán - co budete studovat

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika
 • Cizí jazyky - anglický jazyk a německý nebo španělský jazyk
 • Humanitní vědy - Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Ekonomie, Zeměpis
 • Přírodní vědy - Biologie, Fyzika a Chemie
 • Informatika
 • Estetická výchova
 • Volitelné předměty dle maturitních předmětů a zaměření studenta

Kontaktujte nás

Ing. Tomáš Kučera
zástupce ředitele pro distanční studium
+420 731 622 957
tomas.kucera@duhovkagymnazium.cz

Marcela Rutová
kancelář školy - administrativa a finance
+420 728 211 093, +420 241 404 217
marcela.rutova@duhovkagymnazium.cz

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá z přijímacího pohovoru. S předstihem uchazeč zašle na adresu či mailem vyplněnou přihlášku, dotazník a vysvědčení za poslední ukončené pololetí/ročník. Po obdržení přihlášky a dotazníku vám pošleme termín přijímacího pohovoru, smlouvu a další potřebné informace ke studiu. Uchazeč se stává studentem na základě úspěšného absolvování ústního pohovoru a následně podpisem smlouvy a uhrazením školného.

 

PŘIHLÁŠKA   DOTAZNÍK

Čtyřleté distanční studium

2024/2025 Program pro distanční studenty

Map pin icon
Praha 7 - Holešovice
Calendar icon
pátky 13 - 20, soboty 8 - 17
8x výukové soustředění za školní rok
zakončeno českou maturitou
 • splatné převodem ve dvou splátkách před zahájením pololetí (k 31. 8. a 31. 1.) nebo rozloženo až na 10 měsíčních splátek
 • zahrnuje výuku, zkoušky, 1 individuální konzultaci a 1 opravnou zkoušku za pololetí ke každém předmětu