Termíny - maturita jaro 2024

  • 1. 12. 2023 - Deadline pro odevzdání přihlášek k jarní maturitě
  • 31. 3. 2024 - Finální seznam literatury (kánonu)
  • 31. 3. 2024 - Odevzdání finální verze maturitní práce (8AB)
  • 12. 4. 2024 - Maturitní písemná práce z českého jazyka (sloh)
  • 19. 4. 2024 - Uzavření klasifikace za 2. pololetí
  • 22. - 25. 4. 2024 – Maturitní písemné práce/testy profilové části
  • 2. - 7. 5. 2024 - Didaktické testy společné (státní) části (Čj, Aj, Nj, Šj, M)
  • 16. - 24. 5. 2024 - Ústní maturitní zkoušky
  • X. 5. 2024 - Vyhlášení výsledků didaktických testů Cermatem (Výsledkový portál žáka)
  • 29. 5. 2024 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení