Gymnázium Duhovka s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělání v osmiletém denním oboru 79-41-K/81 (ročník prima) a 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělání ve čtyřletém distančním oboru 79-41-K/41 (1. ročník DS) pro školní rok 2023/24.

Informace pro zájemce

osmileté denní studium   čtyřleté distanční studium

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří v našem osmiletém česko-anglickém montessori Gymnáziu Duhovka, který proběhne 16. února 2023. Můžete se tešit na prohlídku školy, otevřenou výuku a setkání s vedením školy. Podrobněji k programu dne otevřených dveří se můžete dočíst zde.