resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

p1040471.jpg

Místo

Projekt Místo zahajuje studium nováčků - primánů na našem gymnáziu a prolíná se téměř všemi předměty. Součástí tohoto projektu je seznámení s fungováním a pravidly školy i procvičování základních studijních dovedností. Zařazeny jsou také základy odborných postupů v rámci jednotlivých předmětů např. mapování a geografický průzkum okolí školy, historie konkrétního místa v okolí školy, základy měření fyzikálních veličin nebo pozorování ptactva v okolí školy.

p1000139.jpg

Voda

Na konec primy je zařazen přírodovědný projekt Voda. V rámci úvodní teoretické části jsou studenti seznámeni se základními poznatky o vodě z pohledu biologie, fyziky, chemie, geografie a ekologie. Vyvrcholení projektu představuje týdenní terénní cvičení, které zabezpečuje praktickou část projektu. Náplní výjezdu je odběr a analýza vzorků vody, zkoumání vlastností vody, odchyt vodních organismů cedníky a planktonkami, jejich zkoumání pomocí lup a mikroskopů a určování pomocí určovacích klíčů, dále pozorování vodního ptactva dalekohledy, poznávání mokřadních rostlin, zkoumání vztahů mezi organismy v ekosystému rybníka a mnoho dalších aktivit. Součástí kurzu jsou rovněž vycházky zaměřené na pozorování a měření vodních toků a rozvíjení orientačních dovedností v krajině. Před odjezdem na terénní cvičení si studenti plánují jídelníček, realizují nákup potravin a na výjezdu pod dohledem asistentů jídla připravují.

12961444_1010844858951849_6841477208353728593_o.jpg

Antika

Projektová výuka Antická kultura a vzdělanost ("Antika") je realizována v druhé části školního roku obou prim. Jeho cílem je seznámit studenty s obdobím řecké kultury a vzdělanosti v antickém období. Skupinová práce studentů se soutředí na jedno konkrétní téma (například odívání či divadlo), kromě informací k němu také vyrábí odpovídající předmět. Do projektu se zapojuje více předmětů (český jazyk, výtrarná výchova, matematika, občanská výchova) a je zakončen velkou prezentací před rodiči.

p4010873.jpg

Zámořské objevy

Projektové vyučování Zámořské objevy absolvují studenti sekund v druhé polovině školního roku. Studenti připravují divadelní představení, ve kterém představují nejslavnější objevitele nových světů. Všímají si taky nezbytných členů posádku (navigátor, kuchař) a také zpracovávají pohled domorodých obyvatel. Projekt vrcholí představením, které si studenti sami napíší a sehrají. Každý také zpracuje lodní deník. 

praxe.jpg

Pracovní stáže

Dva týdny bez školy? Ano! Studenti septimy na jaře absolvují své pracovní stáže, v rámci kterých poznají svět práce a aplikují své dosavadní znalosti z ekonomie. Není to ale procházka růžovým sadem – najít si zajímavou pracovní pozici a ucházet se o přijetí firmou, komunikovat s cizími lidmi – kolegy i zákazníky, plnit svěřené úkoly a v neposlední řadě zpracovat deník k praxi. Zkušenosti získané v průběhu praxe pomáhají studentům nejen s volbou maturitních předmětů, ale leckdy i s výběrem vysoké školy.

Renesance

Projekt "Renesance" je realizován pro studenty sekundy zejména v hodinách dějepisu. Ve školním roce 2012/13 se staly výstupem projektu webové stránky, jež si kladly za cíl přinést kvalitní a ověřené informace o jednotlivých aspektech tohoto období. Každý ze studentů našeho prvního montessori ročníku dostal přidělené jedno téma, jehož se stal garantem a odborníkem na základě studia odborných knih a dalších materiálů. V modifikované podobě se projekt zapojuje v sekundách stále. Závěrem projektové práce studenti vyjíždí na dvoudenní exkurzi do Českého Krumlova a okolí.

logo8.jpg

wp_000253.jpg

Po stopách Habsburků

Tercie absolvují třídenní exkurzi Vídně, která je vítaným doplněním dějepisného projektu „Habsburkové“. Během pobytu si prohlédnou dominanty historického centra města a navštíví například Hofburg, Schönbrunn nebo Naturhistorisches Museum, ale také se “vyřádí“ v Prátru a pochutnají si na vyhlášených lahůdkách, jako jsou „Wiener Schnitzel“  či „Sachertorte“. V rakouské metropoli studenti načerpají mnoho nových poznatků a zážitků a němčináři si navíc procvičí a obohatí svůj „Wortschatz“.

dscn0404.jpg

Afrika

Studenti sekundy se věnují projektu Afrika. Cílem projektu je naplánovat cestu napříč tímto kontinentem (najít konkrétní trasu, kterou pojedou, zajistit ubytování, lokalizovat a popsat zajímavá místa na cestě a v neposlední řadě také zjistit vízové povinnosti a bezpečnostní rizika na cestě. Při práci se studenti seznamují také s kulturními zvyky a tradicemi oblastí, kterými by projížděli.

p1030582.jpg

Energetika

Projekt Energetika je určen studentům tercií a vhodně doplňuje zejména učivo chemie a fyziky. Studenti v průběhu 3 týdnu zpracovávají informace o jednotlivých oblastech energetiky, zaměřují se na aktuální problémy či ekologické dopady spjaté s touto oblastí. V závěru projektu studenti absolvují exkurze, např. do vodní či tepelné elektrárny, bioplynové stanice, apod., aby si teoreticky získané znalosti ověřili v praxi. 

wp_20161007_053.jpg

Kvisextánské projekty

Kvintáni a sextáni absolvují během prvních dvou let na vyšším gymnáziu celkem čtyři projektové týdny, v rámci kterých se intenzivně zabývají tématy, která si sami zvolí.

Nabídka je rozličná a každé pololetí jiná – studenti v rámci proběhlých projektů mohli např. budovat firemní image, stavět web, natáčet chemické videopokusy, zkoumat sociální sítě či osobnostních typologie, prezentovat svou tvorbu v autorské dílně či pracovat v kubofuturistickém ateliéru. Jednotlivé projekty jsou vedeny jak učiteli gymnázia, tak i externisty – odborníky z praxe.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png