resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Externí projekty a spolupráce

unz-logo-red.png

Učitel naživo

Gymnázium Duhovka je významnou partnerskou školou projektu Učitel naživo. Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele. Studenti ve výcviku získávají sebevědomí učit prostřednictvím rozsáhlé praxe, seminářů a sdílením zkušeností. Gymnázium Duhovka je jednou z tréninkových škol, na kterých se konají praxe studentů. Studenti docházejí po celý školní rok jednou týdně do vybraných vyučovacích hodin, kde pozorují výuku, asistují a učí párově i samostatně pod dohledem svého provázejícího učitele. 

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách a také na facebooku.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

Projekt ,, Zkvalitnění vzdělávacího procesu a podpora integrace studentů z cizojazyčného prostředí“ spolufinancován Evropskou unií

Gymnázium Duhovka se zapojilo do Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzvy č. 42, která je zaměřena na Zlepšení kvality vzdělávání a výsledkůžáků v klíčových kompetencích.V našem projektu cílíme na žáky z cizojazyčného prostředí, projekt je  zaměřen na podporu studentů při adaptaci na české prostředí, osvojení školních návyků a úzkou spolupráci s rodinou při tomto procesu.  

Využilo možnosti získat fin. prostředky z tvz. šablon. Projekt je zaměřený na podporu žáků z cizojazyčného prostředí, kterým z důvodu rozdílného sociokulturního prostředí hrozí školní neúspěch. Díky projektu můžeme financovat školního asistenta, který bude zapojen do procesu vybudování vzájemného vztahu a porozumění, jak potřebám studenta, tak školy.

logo_ctm_2.jpeg

CTM - Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

Od roku 2015 naše škola spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež (CTM),
které nabízí studentům v Čechách a Evropě ojedinělý a atraktivní program online
studia v angličtině. V tuto chvíli studuje online kurzy 5 našich studentů a věříme, že
jejich počet se bude zvyšovat. číst dále

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách a na facebooku.

Odkaz na aktuální informace ohledně registrací do zimního semestru zde.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png