resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem na Gymnáziu Duhovka s.r.o.

(CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000827)

V období od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2020 realizuje Gymnázium Duhovka evropský projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem (Žáci s OMJ), finančně podpořený ve výzvě 28 Operačního programu Praha pól růstu. 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů.

Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Praha můžeme spolufinancovat pozici dvojjazyčného asistenta, doučování, odborná setkání pro rodiče, komunitní setkání a některé činnosti projektového vyučování. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu inkluzivního prostředí školy, aby se tu všichni mohli cítit dobře.

eu_logo.png

Komunitní setkání žáků, rodičů a přátel školy – Zahradní slavnost 2019

Odpoledne 27. 6. 2019 se žáci obou sekund spolu s rodiči a třídními učiteli M. Coufalovou a D. Venclíkem, oblečeni do kostýmů podle různých svátků, připravili tematické stánky, přičemž přiblížili návštěvníkům kulturní odlišnosti v oslavách svátků v různých zemích (St. Patrick Day, Oktoberfest, Halloween, Sv. Valentýn, Velikonoce) a nabízeli dobroty spojené s ročními obdobími. Forma setkání ve zvelebeném vnitrobloku školy tentokrát připomínala letní happening. Pomocí zahradního architekta K. Lefflera a jeho týmu zahradníků se podařilo zapojit všechny účastníky i do společného vysazování rostlin do připravených záhonů za zpěvu tři školních hudebních skupin (dvě učitelské a jedna studentská). Akce se tak pro všechny stala nezapomenutelným zážitkem. Zpívalo a mluvilo se jak v češtině, tak v angličtině. Na podiu pod stromy zněly v obou jazycích projevy, zajímavosti, poděkování.  Setkání připomínající letní festival proběhlo v duchu filozofie školy, kdy se každý mohl cítit přijat mezi ostatní bez ohledu na to, jak vypadá, odkud pochází nebo jakým jazykem mluví.

Výzva 28

eu_logo.png

Projektová výuka: Orientace s mapou po Praze

Ve dnech 17.6. a 19.6. 2019 se žáci ročníku sekunda a tercie (skupiny A a B) v předmětu Zeměpis s paní učitelkou Radkou Nedbalovou zažili netradiční projektovou výuku v terénu zaměřenou na podporu místně zakotveného učení,  posilování vztahu k místu, kde bydlíme a kde se vzděláváme. Žáci vyrazili na místa jako Národní muzeum, Karolinum, Obecní dům, Národní galerie atd. Zadání bylo naplánováno tak, aby mohli žáci pracovat v terénu sami, bez pomoci a zásahu dospělých, aby v poměrně krátkém čase zažili a vnímali úskalí společného samostatného cestování dopravou, dohodli se na volbě nejkratší / nejrychlejší /nejpohodlnější cesty, použili vhodné prostředky pro orientaci (např. mapa, GPS), získali informace o hledaném objektu přímo v terénu (pamětní deska, letáčky, atd.), udělali si poznámky, vyplnili pracovní listy, splnili úkoly  a vrátili se do školy včas, kde informovali ostatní o svých poznatcích a sdíleli své emoce, dojmy a zkušenosti.

Výzva 28

eu_logo.png

Projektová výuka: Cestovní veletrh

Projektovému vyučování pod názvem Cestovní veletrh předcházela důkladná příprava žáků ročníku tercie v předmětu Zeměpis s paní učitelkou Radkou Nedbalovou. Především se jednalo o spolupráci v malých skupinkách v rámci hodin, projednání nápadů, diskuze zaměřené na volbu atraktivního místa v ČR pro zájezd, vyhledávání materiálů, zajištění praktických detailů, zpracování prezentace, výrobu letáčků pro návštěvníky „Cestovního veletrhu“. Žáci pracovali podle principu pedagogiky montessori a kooperativního učení v menších skupinkách. Samotná projektová výuka spočívala v realizaci projektového odpoledne „Cestovní veletrh“ dne 12. 6. 2019, kdy na samostatně připravených stanovištích nabízeli žáci návštěvníkům veletrhu (rodiče žáků, další spolužáci, žáci z jiných tříd a učitele) své vlastní zájezdy na různé zajímavé destinace v ČR. Návštěvníci veletrhu hodnotili jejich nabídku, materiály a formu prezentace podle předem stanovených pravidel, které dostali na stanovištích. Každý návštěvník dostal 2 lístečky, které odevzdal skupince, jejíž zájezd se mu líbil nejvíce. Zájezd, který dostal nejvíce lístečku, uskutečnili terciáni v rámci červnových výjezdů.

Výzva 28

eu_logo.png

Laskavec - sekunda (projektové vyučování podpořeno v OP PPR, výzva 28)

video ke zhlédnutí zde

Výzva 28

eu_logo.png

Vánoční setkání (komunitní setkání podpořeno v OP PPR, výzva 28)

Výzva 28

eu_logo.png

Prima týden (projektové vyučování podpořeno v OP PPR, výzva 28)

video: https://drive.google.com/open?id=1fFNmmJ6GvI_MBwGR_WPqfREx1QAFXqI7

Výzva 28

eu_logo.png
foto_vth.jpg

Odborní poradci v projektu Žáci s OMJ - Děkujeme!

Výzva 28

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png