resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Projekt Podpora žáků s OMJ na Gymnáziu Duhovka s.r.o.

(CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001673)

V období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 realizuje Gymnázium Duhovka evropský projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ), finančně podpořený ve výzvě 54 operačního programu Praha - pól růstu (OP PPR). 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů.

Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Praha můžeme v projektu realizovat pozici dvojjazyčného asistenta (Bc. Maria Steinerová), odborná tematická setkání pro rodiče, komunitní setkání a projektové vyučování ve třídách prima A a B (třídní učitelé Mgr. Barbora Glaserová a Mgr. Jan Efraim Hladík). Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu inkluzivního prostředí školy, aby se tu všichni mohli cítit dobře.

Výzva 54

Koordinátorka projektu: Mgr. Ellina Horalíková

eu_logo.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png