resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Projekt Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka 

V období 1.7. - 31. 12. 2019 realizuje Gymnázium Duhovka evropský projekt zaměřený na modernizaci výuky jazyků a přírodovědných předmětů finančně podpořený ve výzvě 37 Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR). Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Praha můžeme spolufinancovat rekonstrukci bývalé IT učebny na novou moderní multimediální laboratoř pro výuku cizích jazyků a dalších předmětů a vybavit přírodovědné laboratoře novými pomůckami pro měření a experimenty.

eu_logo.png

Multimediální učebna 

Nově vzniklá multimediální učebna primárně pro výuku cizích jazyků a dalších předmětů je vybavená technologickým řešením s maximálním důrazem na kvalitu moderní výuky včetně spolupráce učitele se studenty. V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku jako dodavatel technologií a softwaru byla na základě přísných kritérií zvolená pražská firma AV Media a.s.

Celkem 24 pohodlných žákovských pracovišť je vybavena sluchátky a pevnými počítači s výkonnými monitory. Technologie a software učitelského pracoviště umožňuje digitální obrazovou prezentaci, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC i z pracoviště učitele, chat rozhovory jednotlivých žáků s učitelem včetně nahrávání, nastavení procvičování výslovnosti, poslechů, spolupráci několika studentů najednou a mnoho dalšího. Součástí sw je také cloud prostředí pro interaktivní spolupráci žáků pomocí žákovských zařízení – počítačů, tabletů a chytrých telefonů – připojených k internetu.

Vybavení učebny je doplněno velkým interaktivním displejem s elektronickými popisovači a vizualizérem. Stolní vizualizér slouží ke snímání plošných (průsvitných i neprůsvitných) či trojrozměrných předloh (předmětů) a jejich zobrazení na interaktivním displeji. Snímaný obraz z vizualizéru lze ve výukovém sw dále zpracovávat, doplnit o popisky digitálním inkoustem, uložit a sdílet. Vizualizér také umožňuje pomocí speciální 3D kostky ovládat zobrazení předmětů, otáčet a přibližovat je.

Systém multimediální učebny je rozšířen i o možnost vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium. Po internetovém připojení může student pracovat s připravenými úlohami z domova nebo z jiného počítače ve škole samostatně nebo ve skupině se spolužáky. Interaktivní práce v cloud prostředí umožňuje spolupráci nejen v rámci jedné třídy, ale i spolupráci mezi žáky po skončení školy nebo spolupráci vzdálených účastníků na mezinárodních projektech. Učitelé mohou také na dálku připravovat materiály, ve kterých si žáci vzdáleně procvičují všechny aspekty a dovednosti spojené s výukou jazyků a dalších předmětů. Software multimediální učebny umožňuje učitelům jazyků využít tisíce interaktivních cvičení, které již připravili ostatní učitelé českých škol a zdarma poskytli ke sdílení na webový portál. 

K pohodlí při práci přispívá i nový nábytek: studentská pracoviště jsou seskupená do tzv. hnízd“- na zakázku vyrobené stoly vždy pro čtyři žáky osazené technikou, ergonomicky řešené židle a estetické prostředí.

Výzva 37

Nové vybavení přírodovědné učebny pro měření a experimenty

Díky finanční podpoře z evropských fondů a Magistrátu Hl. města Praha se nám podařilo vybavit přírodovědné laboratoře novými pomůckami pro měření a experimenty. 

Výzva 37

eu_logo.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png