resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro studenty

ds_icon.png

Distanční studium

Základní informace

Informace pro studenty

 • Komunikace s vyučujícími, přihlašování na zkoušky - studenti využívají školních e-mailů - více informací (při potížích s přihlášením) poskytne pí Rutová ([javascript protected email]).
 • Zápis ke studiu - nejpozději první výukový den nahlásí nový student svou volbu druhého cizího jazyka (německý, španělský).
 • Upozorňujeme studenty, že je nezbytné složit zkoušku (splnit požadavky) také z předmětů, které nejsou v rámci výukových soustředění vyučovány (např. estetická výchova v 1. a 2. ročníku a semináře ve 3. a 4. ročníku).
 • 3. ročník - student si zvolí seminář ze dvou povinně-volitelných předmětů (viz nabídka níže), ke kterým je nutné absolvovat povinnou konzultaci.
 • 4. ročník - vedle povinného semináře z českého jazyka a anglického jazyka (v případě, že z angličtiny maturují) si studenti dále zvolí seminář ze dvou dalších předmětů (viz nabídka níže), ke kterým je nutné absolvovat povinnou konzultaci.
 • 4. ročník - přihlášení k maturitním zkouškám jaro 2023 do konce listopadu 2022 / podzim 2023 do konce června 2022.
 • Ze zdravotních či jiných důvodů je možné zažádat o prodloužení klasifikačního období (zpravidla 1. pololetí do 31. března, 2. pololetí do 31. srpna). Žádost (vzor) zasílejte studijní referentce pí Marcele Rutové ([javascript protected email]), která ji předá řediteli školy.
ds_teaching_icon_2.png

Termíny 2022/2023

soustředění 1. pololetí

 • 16. - 17. 9. 2022
 • 14. - 15. 10. 2022
 • 11. - 12. 11. 2022
 • 9. - 10. 12. 2022
ds_calendar_icon.png

Rozvrh hodin 2022/2023

1DS (1. pololetí)

2DS (1. pololetí)

3DS (1. pololetí)

4DS (1. pololetí)

Výuka začíná zpravidla pátky od 13:15 a soboty od 8:15.

Změny v rozvrhu hodin vyhrazeny.

ds_exam3.png

Přihlašování na zkoušky

Na zkoušky se studenti přihlašují přes následující stránku, do které se přihlásí přes svůj školní e-mail.

Aplikace Škola OnLine

E-index a přehled o celém studiu vč. rozvrhových změn studenti naleznou v apilikaci Škola OnLine (k dispozici také mobilní aplikace). Přihlášení zde.

ds_volitelky_icon.png

Volitelné předměty (3DS, 4DS)

 • seminář a cvičení z matematiky (RNDr. Šulc)
 • seminář a cvičení z fyziky (Mgr. Kučerková)
 • seminář a cvičení z biologie (Dr. Opatová)
 • seminář a cvičení z chemie (Ing. Tejkalová)
 • společenskovědní seminář (Dr. Králíčková, Ing. Kučera)
 • seminář a cvičení z ekonomie - pro 4DS (Ing. Kučera)
 • dějepisný seminář (Mgr. Hančová)
 • zeměpisný seminář (Mgr. Vondra)
 • seminář a konverzace z německého/španělského jazyka (Ing. Kučera, Mgr. Tomanová)

Tým distančního studia

Vážení distanční studenti, zdravíme Vás a těšíme se na shledávání s Vámi při výukových soustředění. V případě dotazů nás neváhejte podle jejich povahy kontaktovat e-mailem či osobně. Přejeme Vám úspěšný školní rok 2021/2022!

zástupce ředitele

Ing. Tomáš Kučera

studijní referentka

Marcela Rutová

předmětoví vyučující

viz medailonky níže

20160923_004_katesphotography.jpg

Coufalová Martina

matematika

Informace, požadavky »
web_img_6101_small.jpg

Drobečková Adéla

český jazyk, dějepis

Informace, požadavky »
web_img_6092_small.jpg

Hančová Marie

anglický jazyk, dějepis, estetická výchova - výtvarná

Informace, požadavky »
web_img_6289_small.jpg

Klejchová Ludmila

matematika, biologie

Informace, požadavky »
web_img_6148_small.jpg

Králíčková Markéta

společenské vědy

Informace, požadavky »
web_6278_small.jpg

Kučera Tomáš

německý jazyk, ekonomie, společenské vědy

zástupce ředitele pro DS
Informace, požadavky »
web_img_6084_small.jpg

Kučerková Romana

fyzika

Informace, požadavky »
opatova_michala.jpg

Opatová Michala

biologie, seminář z biologie

Informace, požadavky »
web_img_6209_small.jpg

Rutová Marcela

studijní referentka DS

úřední hodiny: pondělí - pátek 8 - 16 + sobota během výuky
slama.jpg

Sláma Michal

informatika

Informace, požadavky »
web_img_6122_small.jpg

Šulc Jiří

seminář z matematiky

Informace, požadavky »
web_img_6118_small.jpg

Tejkalová Zdena

chemie

Informace, požadavky »
web_img_6105_small.jpg

Tomanová Magdalena

španělský jazyk

Informace, požadavky »
002-1.jpg

Vondra Josef

zeměpis

Informace, požadavky »
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png