resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro studenty

Distanční studium

Základní informace

Aktuální informace pro studenty

 • Tematické plány a informace ke zkouškám jednotlivých vyučujících byly aktualizovány pro školní rok 2018/19.
 • Na distančním studiu vyučuje od školního roku 2018/19 nově Mgr. Králíčková, Ph.D. (společenské vědy).
 • 4. ročník - přihlášení k maturitním zkouškám jaro 2019 do konce listopadu - více informací Mgr. Barbora Glaserová ([javascript protected email])
   

Důležité

 • Při zápisu ke studiu, nejpozději první výukový den, nahlásí student svou volbu druhého cizího jazyka (německý, španělský).
 • Upozorňujeme studenty, že je nezbytné složit zkoušku (splnit požadavky) také z předmětů, které nejsou v rámci výukových soustředění vyučovány (např. estetická výchova v 1. a 2. ročníku, tělesná výchova v 1. - 4. ročníku, semináře ve 3. a 4. ročníku).
 • Ve 3. ročníku si studenti vedle povinného semináře z českého jazyka a anglického jazyka (nejsou na soustředěních vyučovány) dále zvolí seminář z jednoho dalšího předmětu - viz nabídka níže.
 • Ve 4. ročníku si studenti vedle povinného semináře z českého jazyka a anglického jazyka (v případě, že z angličtiny maturují) dále zvolí seminář ze dvou dalších předmětů - viz nabídka níže.

Termíny výukových soustředění 2018/19

soustředění 1. pololetí:

 • 21. - 22. 9. 2018
 • 19. - 20. 10. 2018
 • 30. 11. - 1. 12. 2018

soustředění 2. pololetí:

 • 11. - 12. 1. 2019
 • 15. - 16. 2. 2019
 • 15. - 16. 3. 2019

Povinně - volitelné předměty pro 3. a 4. ročník

 • seminář a cvičení z matematiky (RNDr. Šulc)
 • seminář a cvičení z fyziky (Mgr. Kučerková)
 • seminář a cvičení z biologie (Ing. et. Mgr. Beranová)
 • seminář a cvičení z chemie (Ing. et Mgr. Beranová)
 • společenskovědní seminář (Mgr. Králíčková, Ing. Kučera)
 • seminář a cvičení z ekonomie - pro 4. ročník (Ing. Kučera)
 • dějepisný seminář (Mgr. Gutová)
 • zeměpisný seminář (Mgr. Vondra)
 • seminář a konverzace z německého jazyka (Ing. Kučera)
 • seminář a konverzace ze španělského jazyka (Mgr. Tomanová)

Tým distančního studia

Vážení distanční studenti,

zdravíme Vás a těšíme se na shledávání s Vámi při výukových soustředění. V případě dotazů neváhejte podle jejich povahy kontaktovat e-mailem / osobně:

 • zástupce ředitele (Ing. Tomáš Kučera, [javascript protected email]); 
 • třídní profesorku (Ing. et Mgr. Hana Beranová, [javascript protected email]);
 • sekretářku (Marcela Rutová, [javascript protected email]);
 • předmětové vyučující (jména níže, mail - ve tvaru jmeno.prijmeni@duhovkagymnazium.cz).

Přejeme Vám úspěšný školní rok 2018/2019! 

web_img_6096_small.jpg

Beranová Hana

biologie, chemie

třídní pro distanční studium
Informace, požadavky »
web_img_6101_small.jpg

Gutová Adéla

český jazyk, dějepis

Informace, požadavky »
web_img_6092_small.jpg

Hančová Marie

anglický jazyk, dějepis, estetická výchova - výtvarná

Informace, požadavky »
web_img_6148_small.jpg

Králíčková Markéta

společenské vědy

Informace, požadavky »
web_6278_small.jpg

Kučera Tomáš

německý jazyk, ekonomie, společenské vědy

zástupce ředitele pro distanční studium
Informace, požadavky »
web_img_6084_small.jpg

Kučerková Romana

fyzika

Informace, požadavky »

Sláma Michal

informační a komunikační technologie

Informace, požadavky »
web_img_6122_small.jpg

Šulc Jiří

matematika

Informace, požadavky »
web_img_6105_small.jpg

Tomanová Magdalena

španělský jazyk

Informace, požadavky »
web_img_6160_small.jpg

Vaidová Eva

tělesná výchova

Informace, požadavky »
002-1.jpg

Vondra Josef

matematika, zeměpis

Informace, požadavky »
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png