resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro studenty

Distanční studium

Základní informace

Aktuální informace pro studenty

 • Deadline odevzdání indexu pro studenty 4. ročníku, kteří chtějí maturovat v září, je stanoven na 15. srpna 2017.
 • Tematické plány a informace ke zkouškám jednotlivých vyučujících byly aktualizovány pro školní rok 2016/17.
 • Na distančním studiu vyučuje od školního roku 2016/17 nově Mgr. Coufalová (informatika), Mgr. Vaidová (tělesná výchova) a Mgr. Trnková (společenské vědy v 3. a 4. ročníku).
   

Důležité

 • V 1. ročníku studenti nahlásí při zápisu, nejpozději první výukový den, svou volbu druhého cizího jazyka (francouzský, německý, španělský).
 • Upozorňujeme studenty, že je nezbytné složit zkoušku (splnit požadavky) také z předmětů, které nejsou v rámci výukových soustředění vyučovány (např. výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku, základy ekonomie ve 3. ročníku, dále pak tělesná výchova v 1. - 4. ročníku a Vámi zvolené semináře).
 • Ve 3. ročníku si studenti vedle semináře z českého jazyka a anglického jazyka (nejsou na soustředěních vyučovány) dále zvolí seminář z jednoho dalšího předmětu - viz nabídka níže.
 • Ve 4. ročníku si studenti vedle semináře z českého jazyka a anglického jazyka dále zvolí seminář ze dvou dalších předmětů - viz nabídka níže.

Termíny výukových soustředění 2017/18

soustředění 1. pololetí:

 • 22. - 23. 9. 2017
 • 13. - 14.10. 2017
 • 24. - 25. 11. 2017

soustředění 2. pololetí:

 • 12. - 13. 1. 2018
 • 9. - 10. 2. 2018
 • 16. - 17. 3. 2018

Povinně - volitelné předměty pro 3. a 4. ročník

 • seminář a cvičení z matematiky
 • seminář a cvičení z fyziky
 • seminář a cvičení z biologie a chemie
 • společenskovědní seminář
 • dějepisný seminář
 • zeměpisný seminář
 • seminář a cvičení z ekonomie (pouze pro 4. ročník)
 • seminář a konverzace z německého jazyka
 • seminář a konverzace ze španělského jazyka

Vyučující distančního studia

Vážení distanční studenti,

zdravíme Vás a těšíme se na shledávání s Vámi při výukových soustředění. V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailech ve tvaru jmeno.prijmeni@duhovkagymnazium.cz.

Informace a požadavky jednotlivých vyučujících naleznete v medailóncích níže.

 

Přejeme Vám (nejen studijně) úspěšný školní rok! 

web_img_6096_small.jpg

Beranová Hana

biologie, chemie

třídní pro distanční studium
Informace, požadavky »
binova.jpg

Bínová Iveta

francouzský jazyk

Informace, požadavky »
web_img_6101_small.jpg

Gutová Adéla

český jazyk, dějepis

Informace, požadavky »
web_img_6092_small.jpg

Hančová Marie

anglický jazyk, dějepis, estetická výchova - výtvarná

Informace, požadavky »
web_6278_small.jpg

Kučera Tomáš

německý jazyk, společenské vědy, základy ekonomie

Informace, požadavky »
web_img_6084_small.jpg

Kučerková Romana

fyzika

Informace, požadavky »

Sláma Michal

informační a komunikační technologie

Informace, požadavky »
web_img_6122_small.jpg

Šulc Jiří

matematika

Informace, požadavky »
web_img_6105_small.jpg

Tomanová Magdalena

španělský jazyk

Informace, požadavky »

Trnková Kateřina

společenské vědy

Informace, požadavky »
web_img_6160_small.jpg

Vaidová Eva

tělesná výchova

Informace, požadavky »
002-1.jpg

Vondra Josef

matematika, zeměpis

Informace, požadavky »
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png