resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Vzdělávací plán

Nabízíme osmiletý Česko-anglický program zakončený mezinárodní (první absolventi v roce 2021) i českou maturitou. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori, která podporuje a respektuje individuální rozvoj dítěte i spolupráci ve skupině. Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Očekáváme, že naši studenti budou nejenom dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o celoživotní vzdělávání a o práci na sobě.
Usilujeme o to, aby se studenti ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí toleranci a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Ve výuce preferujeme metody zaměřené na podněcování zájmu studentů o vzdělávání, rozvoj motivace k učení a růst osobnostních kvalit.

Školní vzdělávací program Gymnázia Duhovka kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s inspirací mezinárodními programy  (např. „Cambridge International Examinations“ pro primu až sextu) a IB maturity (poslední dva ročníky studia). Předměty jsou vyučovány v českém jazyce i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Naše kurikulum respektuje rovnováhu jazykové, společenskovědní a exaktní složky učebního plánu, jehož součástí je i široká nabídka volitelných předmětů.

up_ng_19-20_cz.png
up_vg_19-20_cz.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png