resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Školská rada (ŠR)

 • schází se alespoň 2x ročně a členové jsou voleni na 3 roky
 • umožňuje podílet se rodičům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám na správě školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád, příp. stipendijní řád
 • schvaluje pravidla hodnocení žáků
 • podílí se na schvalování koncepce rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok
 • projednává zprávy České školní inspekce
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele
 • může nahlížet do školské dokumentace
 • podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli školy
 

Složení ŠR od 2020/2021

za zřizovatele

 • Mgr. Jiří Sadil
 • Mgr. Ivana Janečková

za rodiče

 • Ivan Mazánek - zvolený předseda ŠR od září 2020
 • Najah Torbová

za učitelský sbor

 • Mgr. Barbora Glaserová
 • Ing. Tomáš Kučera

 

Dokumenty ŠR

Jednací řád ŠR

Volební řád ŠR

 

Zápisy z jednání ŠR

zápis z jednání ŠR 15. 03. 2018

zápis z jednání ŠR 11. 10. 2017

zápis z jednání ŠR 06. 06. 2017

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png