resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Časté dotazy

faq_gym.png

Jak nejlépe byste popsali principy montessori pedagogiky uplatňované na vašem gymnáziu?

Jedná se o osvědčené prvky montessori výuky, jako je připravené studijní prostředí, věková integrace, propojování teorie s vědeckými experimenty, projektová výuka, samostatnost a možnost volby v průběhu učení, interdisciplinární přesahy do různých oborů, dobrovolnictví, simulování reálných situací z běžného života a mnohé další.

faq_gym.png

Alternativní pedagogické směry jsou známé tím, že odmítají testování a dril. Jak zaručíte, že vaši studenti uspějí při zkouškách na vysoké školy?

Zaručit to nemůžeme, záleží především na motivaci a cílech jednotlivých studentů. Naprostá většina našich absolventů ale pokračuje ve studiu na vysokých školách. Někteří z nich volí i zahraniční vysoké školy a univerzity. V přípravě na ně je maximálně individuálně podporujeme.

Věříme, že styl výuky na gymnáziu (s důrazem na samostatnost, práci s informacemi, plánování) velmi dobře připravuje na styl vysokoškolské výuky.

faq_gym.png

Co v praxi znamená, že jste česko-anglická škola? Musí dítě umět anglicky už při vstupu do školy?

Student by měl mít při vstupu na gymnázium angličtinu na dobré komunikační úrovni, ale škola je otevřená i pro děti z českého prostředí a běžných státních základních škol. Angličtina hraje na Duhovce klíčovou roli, není jen cizím jazykem, ale jazykem komunikačním, jazykem ve kterém probíhá i část výuky. Ke studentům přistupujeme individuálně, naše kurikulum je připravené pro studenty, kteří přicházejí z běžné české základní školy i pro děti s bilingvním zázemím. Hodiny jsou vyučované kvalifikovanými rodilými mluvčími i českými učiteli a jejich struktura odráží potřeby jednotlivých studentů, tj. část studentů si upevňuje základní jazykové dovednosti a gramatiku, ti pokročilejší se více soustředí na seznámení s anglickou literaturou, psaní esejí či principy tvůrčího psaní.
Od primy jsou předměty částečně vyučovány v anglickém jazyce, v průběhu studia počet a váha předmětů vyučovaných v angličtině roste.

faq_gym.png

Co považujete ve vzdělávání na Gymnáziu Duhovka za nejdůležitější?

Komplexní rozvoj osobnosti a kultivované prostředí, kde se studenti nebojí říct svůj názor. Ve výuce i mimo ni jsou aktivní a sebevědomí. My, učitelé, jsme nejen mentory, ale zejména partnery a k tomu vedeme i rodiče našich studentů. Pokud je v učení soulad mezi studentem, školou a rodičem, můžeme jako učitelé dokázat velké věci. V montessori pedagogice je naprosto nezbytný otevřený vztah studentů ke škole. Naši školu do jisté míry nyní i v budoucnu utvářejí naši studenti, kteří se podílejí na jejím rozvoji. A právě takové studenty, kteří chtějí kriticky přemýšlet, obhajovat své názory a mít respekt k druhým, na gymnáziu vítáme.

faq_gym.png

Může student jiné školy přestoupit na Duhovku i v průběhu školního roku?

Ano, je to možné, pokud je v daném ročníku místo. Podmínkou je úspěšné absolvování přestupních zkoušek a týdenní pozorování, kdy se zájemce seznamuje s chodem školy.

faq_gym.png

Je škola vhodná i pro studenty, kteří nepřichází z montessori prostředí?

Ano, dbáme na to, aby na počátku svého pobytu na Duhovce měli dost času se sžít s prostředím a poznat, jak škola funguje. Pro studenty, kteří přichází z montessori prostředí je adaptace jednodušší.

faq_gym.png

Jak mohu své dítě připravit na přijímací zkoušky?

Naše gymnázium jako jiné školy musí v přijímacím řízení zohlednit státní část zkoušek - český jazyk a matematika tvoří 60% celkového výsledku.

Naším cílem je, aby na gymnázium přicházeli motivovaní studenti s potenciálem studovat na česko-anglickém gymnáziu. Na rozpoznání tohoto potenciálu se zaměřujeme ve školní části přijímacích zkoušek (40% váhy). Doporučujeme se tedy soustředit na rozvoj angličtiny, jinak si ale nemyslíme, že by dítě mělo trávit první pololetí páté třídy přípravou na testy. Sami proto přípravu na zkoušky neorganizujeme.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png