resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Filozofie Duhovky

Profil Absolventa

 

profil-1.jpg

Přemýšlení staví výše než dovednosti a znalosti, umí přemýšlet v souvislostech

 • kriticky hodnotí vše, co se dozvídá a následně pracuje s tím, co se mu jeví jako smysluplné
 • postupně nachází svůj vlastní osobitý způsob myšlení, který dále rozvíjí
 • věci neposuzuje izolovaně, ale v širším kontextu a souvislostech
 • udržuje si svěží a otevřený přístup k novým věcem, rozšiřuje své možnosti
 • zajímá se o principy a logiku věci a nenechá se svázat dogmaty či ideologií
 • chybu bere jako přirozenou součást učebního procesu
 • neustále hledá optimální řešení
 • přijde-li s lepším řešením problému někdo jiný, je připravený se vzdát toho svého
 • z hlediska významu staví na první místo rozvoj kritického myšlení, dále úroveň dovedností a teprve nakonec znalosti
profil-2.jpg

Vzdělání vnímá jako užitečný nástroj k uchopení světa

 • uvědomuje si, že dnešní svět se velmi rychle mění a že svět se nebude přizpůsobovat jemu, ale on se musí přizpůsobit světu
 • chápe, že jde především o to, aby si uměl v životě poradit
 • celoživotní vzdělávání pro něj není prázdným pojmem, ale cestou, kterou chce jít
 • cítí, že pracovat na sobě, získávat nové dovednosti a znalosti je přirozené a v souladu s tím, co znamená být člověkem
 • postupně nachází to, co ho opravdu zajímá a tomu se věnuje do hloubky
profil-3.jpg

Věří, že on sám je tvůrcem svého vlastního života a i svět kolem sebe vnímá jako živý organismus, který se neustále vyvíjí

 • ví, co chce a jde si za tím
 • přebírá odpovědnost za vše, co vytváří
 • je samostatný, má rád svá vlastní řešení, ale nelpí na nich
 • nebojí se přiznat, že něco neví
 • přijímá svět takový, jaký je. Když mu něco nesedí, tak s tím aktivně pracuje
 • nečeká, že jeho problémy za něj vyřeší někdo jiný
 • reflektuje, co svým chováním způsobuje
 • víc dělá, než mluví
 • baví ho poznávat svět
profil-4.jpg

Zajímá se o sebe, o druhé a vůbec o život v celé jeho hloubce a šíři

 • dokáže ocenit různé úhly pohledu na jednu věc
 • dokáže porozumět tomu, co potřebuje on sám, jeho rodina, škola, společnost a umí tyto potřeby skloubit
 • váží si svojí práce i práce druhých
 • rozumí tomu, že některé věci nemůže obsáhnout sám. Ví, že je součástí celku.
 • čerpá inspiraci a získává obohacení ze spolupráce s druhými, vytváří společné projekty
 • hledá „čistá“ řešení, tzn. taková, která jsou nejen v jeho zájmu, ale jsou užitečná i pro ostatní zúčastněné
 • respektuje dohodnuté principy spolupráce s druhými
 • zná své místo ve společnosti
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png