resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro studenty

Třídy a třídní profesoři 2017/18

 • 1A - Coufalová Martina, Mgr.
 • 1B - Seidlerová Pavlína, Mgr.
 • 2A - Glaserová Barbora, Mgr.
 • 2B - Koutská Barbora, Mgr.
 • 3A - Janeček Ondřej, Mgr.
 • 3B - Nedbalová Radka, Mgr.
 • 4A - Raška Adam, Mgr.
 • 4B - Hladík Jan Efraim, Mgr.
 • 5A - Králíčková Markéta, Mgr., Ph.D.
 • 5B - Sokol Peter, Mgr.
 • 6A - Kopáček Ondřej, Mgr.
 • 6B - Klejchová Ludmila, Mgr.
 • 7A - Nedvědová Lenka, Mgr.
 • 7B - Kučera Tomáš, Ing.
 • 8A - Šulc Jiří, RNDr.

Rozvrhy hodin 2017/18

 • 1A (prima A)
 • 1B (prima B)
 • 2A (sekunda A)
 • 2B (sekunda B)
 • 3A (tercie A)
 • 3B (tercie B)
 • 4A (kvarta A)
 • 4B (kvarta B)
 • 5A (kvinta A)
 • 5B (kvinta B)
 • 6A (sexta A)
 • 6B (sexta B)
 • 7A (septima A)
 • 7B (septima B)
 • 8A (oktáva A)

Vysvětlivky k povinným předmětům

TH - třídnická hodina
ESD - English Skills Development (v angličtině)
PřV - Integrovaná přírodověda
4life - Pro život (občanská výchova v praxi)


Vysvětlivky k volitelným předmětům/Grossary of optional subjects

vCW - Kreativní psaní (v angličtině)
vISC - Komplexní věda (v angličtině)
vFC - Filmový klub (v angličtině)
vDiY - Let´s do it! Dílny
vFoto - Média/fotografování
vPhoto - Média/fotografování (v angličtině)
vM+ - Matematika
vMUN - Model OSN (v angličtině)
vJA - "Junior Achievement" - mladý podnikatel
vDU - Dějiny umění
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png