resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

rect4147.png

Kdo jsme

GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o.

  • soukromé gymnázium založené v r. 1991
  • od r. 2010 s novým zřizovatelem a názvem "Gymnázium Duhovka" součásti skupiny Duhovka Group
  • 2 studijní programy
    • hlavní studijní program 79-41-K/81 - osmileté česko-anglické studium s principy montessori pedagogiky
    • vedlejší studijní program 79-41-K/41 - čtyřleté distanční studium
  • od r. 2019 jako IB World School s možností získání mezinárodní maturity

 

Mise školy

"Pomáháme našim studentům objevovat a rozvíjet jejich zjevná i skrytá nadání. Podporujeme jejich sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti. Naším cílem je, aby absolventi Duhovky byli vyrovnané osobnosti, které si nesou celoživotní lásku ke vzdělání, orientují se v měnícím se světě, jsou připraveny čelit výzvám a touží budovat lepší svět."

 

Naše gymnázium je součástí uceleného česko-anglického vzdělávacího systému Duhovka pro děti od 1,5 roku až do dospělosti. Nabízíme osmiletý česko-anglický program zakončený českou maturitou či mezinárodní maturitou IB. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori, která podporuje a respektuje individuální rozvoj dítěte i spolupráci ve skupině. Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Očekáváme, že naši studenti budou nejen dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o celoživotní vzdělávání a o práci na sobě.
Usilujeme o to, aby se studenti ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí toleranci a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Ve výuce preferujeme metody zaměřené na podněcování zájmu studentů o vzdělávání, rozvoj motivace k učení a růst osobnostních kvalit.

Školní vzdělávací program Gymnázia Duhovka kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s inspirací mezinárodními programy. Předměty jsou vyučovány aprobovanými českými i zahraničními učiteli v českém jazyce i anglickém jazyce. Naše kurikulum respektuje rovnováhu jazykové, společenskovědní a exaktní složky učebního plánu, jehož součástí je i široká nabídka volitelných předmětů.
Dbáme na provázanost studia a běžného života - studenti při projektech pracují i s externími vedoucími, absolvují pracovní stáže v různých firmách. Součástí studia je celá řada atraktivních školních i mimoškolních aktivit – adaptační kurz pro primu, mezinárodní projekty, sportovní kurzy (lyžařské, turistické, vodácké), expedice, zájmové kroužky a mnoho dalšího.

Gymnázium Duhovka je IB školou (IB World School) a nabízí akademický program The Diploma Programme (DP) - http://www.ibo.org. S ostatními světovými IB školami sdílí také naše škola společnou filozofii - závazek k vysoce kvalitnímu, náročnému a mezinárodnímu vzdělání, které považujeme za důležité pro naše studenty.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png