resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

rect4147.png

Kdo jsme

GYMNÁZIUM DUHOVKA s.r.o.

Soukromé gymnázium založené v roce 1991.
Změna názvu a zřizovatele v roce 2010.
Druh studia: 8-leté prezenční, 4-leté distanční
 

 

Soukromé Gymnázium Duhovka s.r.o. je součástí uceleného česko-anglického vzdělávacího systému Duhovka pro děti od 1,5 roku až do dospělosti. Nabízíme osmiletý Česko-anglický program zakončený českou maturitou. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori, která podporuje a respektuje individuální rozvoj dítěte i spolupráci ve skupině. Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Očekáváme, že naši studenti budou nejenom dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o celoživotní vzdělávání a o práci na sobě.
Usilujeme o to, aby se studenti ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí toleranci a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Ve výuce preferujeme metody zaměřené na podněcování zájmu studentů o vzdělávání, rozvoj motivace k učení a růst osobnostních kvalit.

 

Školní vzdělávací program Gymnázia Duhovka kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s inspirací mezinárodními programy  (např. „Cambridge International Examinations“). Předměty jsou vyučovány v českém jazyce i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Naše kurikulum respektuje rovnováhu jazykové, společenskovědní a exaktní složky učebního plánu, jehož součástí je i široká nabídka volitelných předmětů.
Dbáme na provázanost studia a běžného života, studenti při projektech pracují i s externími vedoucími. Absolvují pracovní stáže v různých firmách. Součástí studia je celá řada atraktivních školních i mimoškolních aktivit – seznamovací kurz pro primu, mezinárodní projekty, lyžařské a vodácké výcvikové kurzy, expedice, nabídka zájmových kroužků a mnoho dalšího.

 

Gymnázium Duhovka je IB školou (IB World School) a nabízí akademický program The Diploma Programme (DP). S ostatními světovými IB školami sdílí také naše škola společnou filozofii - závazek k vysoce kvalitnímu, náročnému a mezinárodnímu vzdělání, které považujeme za důležité pro naše studenty.

Další informace o IB a jeho programech najdete na adrese http://www.ibo.org.

 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png