resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngCZ Pre Elem Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

For Students

Classes and form teachers 2019/20

 • 1A - Klejchová Ludmila, Mgr.
 • 1B - Nedbalová Radka, Mgr.
 • 2A - Raška Adam, Mgr.
 • 2B - Opatová Michala, Mgr., Ph.D.
 • 3A - Coufalová Martina, Mgr.
 • 3B - Drobečková Adéla, Mgr.
 • 4A - Glaserová Barbora, Mgr.
 • 4B - Glaserová Barbora, Mgr.
 • 5A - Kučera Tomáš, Ing.
 • 5B - Chytrý Lukáš, Mgr.
 • 6A - Šulc Jiří, RNDr.
 • 6B - Hladík Jan Efraim, Mgr.
 • 7A - Králíčková Markéta, Mgr., Ph.D.
 • 7B - Nedvědová Lenka, Mgr.
 • 8A - Kopáček Ondřej, Mgr.
 • 8B - Opatová Michala, Mgr., Ph.D.

Timetables 2019/20 - valid from 4. 11. 2019

 • 1A (prima A)
 • 1B (prima B)
 • 2A (sekunda A)
 • 2B (sekunda B)
 • 3A (tercie A)
 • 3B (tercie B)
 • 4A (kvarta A)
 • 4B (kvarta B)
 • 5A (kvinta A)
 • 5B (kvinta B)
 • 6A (sexta A)
 • 6B (sexta B)
 • 7A (septima A)
 • 7B (septima B)
 • 8A (oktáva A)
 • 8B (oktáva B)
Top
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png