resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro zájemce o studium

g33521.png

Osmileté denní studium

Pro více informací o našem gymnáziu si pročtěte sekce Kdo jsme a Jak pracujeme.

Dny otevřených dveří proběhnou v úterý 9. 11. 2021 a čtvrtek 10. 2. 2022. 

 

Přijímací řízení 2021

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme na základě přijímacího řízení přijmout k nám na gymnázium do osmiletého programu 44 žáků (tj. 2 třídy - primu A, primu B). Přijímací řízení se skládá ze 40% ze školní části a dle Vyhlášky také z 60% ze státní části (didaktické testy z českého jazyka a matematiky od společnosti Cermat). Každoročně rozhodne ředitel školy podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacího řízení a stanoví jednotná kritéria pro uchazeče (viz níže). Pro školní rok 2021/2022 byly termíny podle vyhlášky MŠMT stanoveny následovně - 1. termín na 5. 5. 2021 (první škola na přihlášce), 2. termín na 6. 5. 2021 (druhá škola na přihlášce). 

Vyhlášení přijímacího řízení 2021

Doručování přihlášek

Na přihlášce nepožadujeme doložení lékařského potvrzení. Je možné podat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději 1. 3. 2021 a to poštou na adresu: Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 - Holešovice; nebo doručit osobně do kanceláře školy (paní Klabíkové).

Přihláška je ke stažení zde nebo ji poskytne ZŠ.

Dotazník pro žáka ke stažení zde.

g4149.png

Kritéria přijímacího řízení

Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se účastní žáci, kteří končí 5. třídu základní školy. K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Přijímací řízení se skládá z:

 • písemných částí (středa 5. 5. nebo čtvrtek 6. 5. 2021)
  • státní testy z českého jazyka a matematiky (na státní testy mohou jít uchazeči v obou termínech (v 1. termínu na školu, která je na přihlášce uvedena jako první))
  • test z angličtiny
  • osobnostní dotazník
 • ústních částí (ve dnech 10. - 14. 5. 2021)
  • pohovor se školní psycholožkou ověřující studijní předpoklady
  • ústní část z angličtiny

Váha jednotlivých částí přijímacího řízení:

 • státní testy z Čj + M (dle vyhlášky 30% + 30%) – celkem 60% 
 • zkouška z anglického jazyka (10% test, 10% ústní část) – celkem 20%
 • část se školní psycholožkou (9% pohovor, 10% písemná část resp. ověření studijních předpokladů) – 19%
 • vysvědčení z předchozího vzdělávání (do průměru 2,0 na pololetním hodnocení z 5. třídy) - 1%

Přijato bude max. 44 žáků tj. 2 třídy. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na nástěnce před budovou gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dní. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z angličtiny. Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na nástěnce gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníkem.

Často kladené dotazy

faq_gym.png

Co přijímačky na Duhovku testují?

Testujeme především akademický potenciál dítěte. To, jestli se mu bude na gymnáziu dařit.  Test ukazuje předpoklady k úspěšnému studiu na gymnáziu, je rozdělen do několika samostatných rovin a zaměřuje se na kompetence, které jsou pro studenta všeobecného gymnázia nezbytné, tj. porozumění úkolům, způsoby řešení, pojmové a numerické vztahy apod.

faq_gym.png

Proč je součástí přijímacího řízení i rozhovor s psychologem?

Pohovor s psychologem se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výchova a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogiky Marie Montessori. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech.

faq_gym.png

Jakou roli hraje angličtina? Mohu se na Duhovku dostat i ze státní školy?

Výsledek z angličtiny představuje 20% váhy přijímacího řízení. Naše škola je dostupná i pro studenty z běžných základních škol.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png