resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro zájemce o studium

Distanční studium

Gymnázium Duhovka nabízí - jako jedno z mála - ve svém studijním programu kromě denního osmiletého programu též čtyřleté distanční studium zakončené maturitou, které je tak vhodné pro doplnění středoškolského vzdělání.

Vyhlášení přijímacího řízení 2020

Proč studovat s námi?

 • výuka probíhá 8x za rok v rámci dvoudenních výukových soustředění (pátky a soboty) -vhodné jako studium při zaměstnání, vrcholovém sportu, doplnění české maturity pro studenty zahraničních škol apod.
 • tempo studia lze nastavit individuálně 
 • individuální přístup doplněn podporou učitelů prostřednictvím konzultací
 • vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na VŠ

 

Organizace studia

 • 8x výukové soustředění za školní rok (pátky 13 - 20, soboty 8 - 17)
 • individuální konzultace s vyučujícími
 • 1 zkouška písemná a ústní ke každému povinnému předmětu dle učebního plánu za pololetí
 • studium je zakončeno maturitní zkouškou na konci 4. ročníku

Termíny výukových soustředění, kontakty na vyučující a studijní materiály (tématické plány předmětů, maturitní okruhy atd.) naleznete zde.

 

Co budete studovat 

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý nebo Španělský jazyk
 • Občanský a společenskovědní základ
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Přírodní vědy - Biologie, Fyzika a Chemie
 • Ekonomie
 • Informatika
 • Estetická výchova - výtvarná
 • ve 3. a 4. ročníku povinně-volitelné semináře  

 

Přijímací řízení

Přijetí na základě přijímacího pohovoru.

 

Jak se stát studentem

 1. Přihlášku (zde) a dotazník (zde) zašlete na e-mail [javascript protected email] nebo na poštovní adresu gymnázia (Gymnázium Duhovka s.r.o., Ortenovo náměstí 34, Praha 7, 170 00). Po obdržení přihlášky Vám pošleme termín přijímacího pohovoru, smlouvu a všechny potřebné informace ke studiu.
 2. Školné se hradí převodem. Je splatné ve dvou splátkách (k 31. 8. a 31. 1.) anebo může být rozloženo až na 10 měsíčních splátek. První splátka musí být uhrazena do 14 dní od zahájení studia.
 3. Úspěšným absolvováním ústního pohovoru, podpisem smlouvy a zaplacením školného se stáváte studentem.

 

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
zástupce ředitele pro distanční studium
tel: +420 731 622 957
e-mail: [javascript protected email]

 

Marcela Rutová
kancelář školy - administrativa a finance
tel: +420 728 211 093, +420 241 404 217 
e-mail: [javascript protected email]  

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png