resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro zájemce o studium

plakat_maturita_distancne.png

Distanční studium

Gymnázium Duhovka nabízí - jako jedno z mála - ve svém studijním programu kromě denního osmiletého programu též studium distanční zakončené maturitou, které je vhodné pro doplnění středoškolského vzdělání při zaměstnání.

 

Proč studovat s námi

 1. Ideální spojení zaměstnání a studia - výuka probíhá v čase mimo pracovní dobu 
 2. Tempo studia si nastavíte podle sebe
 3. Maturitu si můžete doplnit již do 2 let
 4. Individuální přístup a podpora učitelů prostřednictvím konzultací
 5. Vhodné pro sportovně či hudebně nadané studenty
 6. Úspěšnost u maturit srovnatelná s denním studiem
 7. Gymnázium Duhovka je akreditováno MŠMT

 

Organizace studia

 • Výuka probíhá 6x do roka formou dvoudenní setkání (vždy pátek v době 13:00-20:00 a sobota mezi 8:15-17:00).
 • Studenti mají navíc možnost individuálních konzultací s vyučujícími.
 • Za každé pololetí skládají studenti ze všech předmětů zkoušku a z daných předmětů zpracují i závěrečnou práci.
 • Studium je završeno maturitní zkouškou.

Termíny výukových soustředění, kontakty na vyučující a studijní materiály (tématické plány předmětů, maturitní okruhy atd.) naleznete zde.

 

Co budete studovat 

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky - povinně anglický jazyk, volitelně: německý, francouzský nebo španělský jazyk
 • Občanský a společenskovědní základ
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Přírodní vědy - Biologie, Fyzika a Chemie
 • Základy ekonomie
 • Informatika a informační a komunikační technologie
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Ve 3. a 4. ročníku povinně-volitelné semináře  

 

Přijímací řízení

Přijetí bez přijímacích zkoušek. 

 

Jak se stát studentem

 1. Přihlášku a dotazník zašlete na email [javascript protected email] nebo na poštovní adresu gymnázia (Gymnázium Duhovka s.r.o., Ortenovo náměstí 34, Praha 7, 170 00). Po obdržení přihlášky Vám pošleme smlouvu a všechny potřebné informace ke studiu.
 2. Školné se hradí převodem. Je splatné ve dvou splátkách (k 31.8. a 31.1.) anebo může být rozloženo až na 10 měsíčních splátek. První splátka musí být uhrazena do 14 dní od zahájení studia.
 3. Podpisem smlouvy a zaplacením školného se stáváte studentem.

Přihláška k distančnímu studium ke stažení zde.

Dotazník pro studenta ke stažení zde

 

Kontakt

Dotazy ke studiu
Mgr. et Ing. Hana Beranová
garant distančního studia
tel: +420 604 364 382
email: [javascript protected email]

Administrativa a finance
Marcela Rutová
office managerka
tel: +420 728 211 093, +420 241 404 217 
email: [javascript protected email]  

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png