resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Mezinárodní projekty

Literature live 2013 - 2015

Na gymnáziu v září 2013 odstartoval dvouletý mezinárodní studentský Comenius projekt Literature live, jehož je gymnázium autorem a koordinátorem. Projekt je zaměřen na českou a světovou literaturu, aktivní čtení, podporuje zájem studentů o kulturu a umění, komunikaci v angličtině a stojí na samostatné práci studentů.

Je do něj zapojeno 10 evropských zemí: Česká republika, Slovensko, Německo, Maďarsko, Itálie, Rumunsko, Polsko, Litva, Estonsko a Turecko. Koncept projektu stojí na besedách se spisovateli a básníky, které s podporou učitelů organizují sami studenti. V rámci projektu se zapojení studenti zúčastní šesti mezinárodních setkání. Komunikačním jazykem projektu je angličtina. V rámci projektu se uskuteční celkem 60 besed se spisovateli ze všech zúčastněných zemí. Projekt je výjimečný nejen počtem zapojených zemí, ale i oficiální podporou Českého centra Mezinárodního PEN klubu, sdružující české autory a Městské knihovny v Praze. Projektu se účastní studenti od 14 do 19 let.

Projekt je realizovaný s podporou EU v rámci programu Celoživotního vzdělávání, podprogram Comenius – Partnerství škol. Za obsah projektu zodpovídá výhradně autor a Evropská komise ani Národní agentura nenese zodpovědnost za použití těchto informací.

loga_live.jpg

Special skills for special people 

23. – 30. 9. 2013 se studenti gymnázia zúčastnili projektu "Special skills for special people", který vznikl za podpory programu "Youth in Action" (Program Evropské unie na podporu neformálního vzdělávání). Organizátorem projektu bylo Special Education Centre Janez Levec se sídlem ve slovinské metropoli Lublani. 

Projektu se kromě nás zúčastnilo pět skupin z různých zemí: finská mládežnická organizace Ice-hearts z Helsinek, gymnázia z Lotyšska a Estonska, zástupci místních škol Janeca Leveca v Lublani.

Cílem a náplní projektu bylo vytvářet program pro místní speciální školy a jejich handicapované studenty.

Nedílnou součástí projektu byla komunikace v angličtině, představení a prezentace jednotlivých zemí, diskuse o zapojení handicapovaných lidí do běžného života. Vytvoření přátelské atmosféry odbouralo jakékoli jazykové bariéry, stereotypy i předsudky, které si někdy jako zdraví lidé o handicapovaných občanech tvoříme.

ss_1.jpgss_2.jpgss_3.jpg

Ways to freedom 

V dnech 18. - 25. 10. 2013 se studenti z klubu Duhovka zúčastnili projektu "Ways to freedom" v polském Krakově. Tohoto projektu "Youth in Action" se zúčastnily další čtyři skupiny se zástupci z Estonska, Polska a Litvy.
Již před projektem jsme připravovali prezentaci o historii  své země po II. světové válce a získávali pomocí dotazníků informace od našich rodičů a prarodičů. Během mezinárodního setkání jsme pak tyto výsledky představili ostatními, sledovali dokumentární filmy zaměřené na období studené války a diskutovali s ostatními.

Nesblížila nás jen pohnutá historie všech bývalých komunistických zemí, ale doplnili jsme si malé mezery v historii, poznali spoustu zajímavých lidí a získali nové přátele. 

wf_2.jpgwf_1.jpgwf_3.jpg

Kvalita nebo kvantita? 

clovek_v_tisni-logo.jpglogo-projektu-kvantita-nebo-kvalita.jpg

Gymnázium Duhovka se zapojilo do pilotního mezinárodního projektu Kvalita nebo kvantita? které zjišťuje vliv dlouhodobého začleňování globálního rozvojového vzdělávání do výuky na postoje studentů.
Projekt pracuje s již stávající metodikou britského Reading International Solidarity Centre, která je obsažená v příručce How do we know it´s working. Jeho ambicí je na konci projektu vytvořit zcela nové aktivity, které budou součástí nové výukové publikace a budou reflektovat potřeby českých škol.

Na projektu spolupracuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, na Slovensku Nadacia Milana Šimečky a ve Velké Británii Reading International Solidarity Centre, které celý projekt vede. Ve všech zemích jsou ke spolupráci přizvány i další organizace a vysoké školy.

Světová škola

Tým studentů se rozhodl pro Gymnázium Duhovka získat prestižní titul Global Action School. Projekt Světová škola se opírá o partnerství neziskových organizací ze sedmi zemí (Anglie, Česká republika, Malta, Polsko, Rakousko, Slovensko a Thajsko). Cílem tohoto projektu je využít obrovského potenciálu škol k řešení určitých aktuálních světových problémů. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní třicítka českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu studentů na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní studenti podporovaní pedagogy. Tým studentů z Duhovky si zaměřil na zkoumání, proč přes všechny statistické údaje a vědecká zkoumání o nezávadnosti pitné vody z kohoutku ji nelze dostat v restauracích a spotřeba balené vody v ČR výrazně neklesá.

Světová škola je místem, kde:svetova_skola_logo.jpg

  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému. 
  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • studenti se pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;

European Youth Parliament CZ 

European Youth Parliament CZ – je založen na diskusích, diplomatickém jednání, respektu i prosazení svého názoru. Komunikace mezi jednotlivými zástupci EYP je vedena v anglickém jazyce.

Studenti gymnázia dosáhli úspěchů v regionálním kole 2014 v Praze, na Národní konferenci Evropského parlamentu mládeže ve Strakonicích v březnu 2014 a na základě výborných výsledků byli nominováni do regionálního kola v německém Ahaus.

1796592_743692722331186_1574433443_n.jpg1012054_743692785664513_962299260_n.jpg1796561_743692815664510_432965791_n.jpg
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png