resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro zájemce o studium

g17112.png

Distanční studium

Gymnázium Duhovka nabízí ve svém studijním programu kromě denního osmiletého programu též studium distanční zakončené maturitou, které je vhodné pro doplnění středoškolského vzdělání při zaměstnání.

 

Jak studium probíhá?

 • Výuka probíhá 6x do roka formou dvoudenní setkání (vždy pátek odpoledne a sobota).
 • Studenti mají možnost individuálních konzultací s vyučujícími.
 • Za každé pololetí skládají studenti z každého předmětu zkoušku. 

 

Co budete studovat? 

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky - povinně Anglický jazyk, volitelně: Německý, Francouzský nebo Španělský jazyk
 • Občanský a společenskovědní základ
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Přírodní vědy - Biologie, Fyzika a Chemie
 • Základy ekonomie
 • Informatika a informační a komunikační technologie
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova

 

Organizační informace

Organizační informace, termíny výukových soustředění, kontakty na vyučující a studijní materiály (tématické plány předmětů, maturitní okruhy atd.) naleznete zde.

 

Přijímací řízení

Přijetí bez přijímacích zkoušek. 
 

Přihláška

Přihláška k distančnímu studium ke stažení zde.

Dotazník pro studenta ke stažení zde

 

Kontakt

Garant distančního studia
Mgr. et Ing. Hana Beranová
tel: +420 604 364 382
email: [javascript protected email]

Administrativa a finance
Marcela Rutová
tel: +420 728 211 093, +420 241 404 217 
email: [javascript protected email]  

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png