resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro zájemce o studium

g17112.png

Distanční studium

Gymnázium Duhovka nabízí ve svém studijním programu též studium distanční zakončené maturitou, které je vhodné pro doplnění středoškolského vzdělání při zaměstnání. Studium je založené na dvoudenních soustředěních, které se konají šestkrát do roka (vždy pátek odpoledne a sobota). Výuka probíhá ve dvouhodinových výukových blocích, na kterých jsou studenti seznamováni s přehledem učiva, studijní literaturou a učební látkou. Mají též možnost využít individuálních konzultací s vyučujícími. Za každé pololetí skládají žáci z každého předmětu zkoušku. Individuální přístup a způsob studia respektuje pracovní vytíženost posluchačů.

V průběhu studia se posluchači učí následujícím předmětům: Český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (povinně Anglický jazyk, volitelně: Německý jazyk, Francouzský jazyk nebo Španělský jazyk), Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Základy ekonomie, Informatika a informační a komunikační technologie, Výtvarná výchova a Tělesná výchova.

Veškeré organizační informace a pokyny, kontakty na vyučující a studijní materiály, jako jsou tématické plány jednotlivých předmětů, maturitní okruhy atd., naleznete též na našich internetových stránkách zde.

 

Přihláška k distančnímu studium ke stažení zde

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png